Bỏ thai nội khoa hay phá thai bằng thuốc là một nguyên lý dùng thuốc nhằm kết thúc thai kỳ. Phá thai bằng thuốc không cần phải tiểu phẫu hoặc gây ra mê, có khả năng được tiến hành ở bệnh viện hoặc tại nhà song cần ... もっと読む